Probiotici i zdravlje

Piše: prof. dr Jagoda Jorga


Ponedeljak, 18. April 2016. u 10:52


Snažni mikro čuvari

U poslednje vreme nauka je utvrdila mnoge nove funkcije crevne flore, te su probiotici postali jedna od potencijalno najdinamičnijih oblasti razvoja novih dijetskih suplemenata

  • Mikro svet "mikrobiota" čini 300–500 vrsta, a samo nekih 57 bakterijskih vrsta je obavezno kod svih ljudi
  • Probiotici su, po definiciji SZO "živi mikroorganizmi koji, kada se unesu u dovoljnom broju, imaju korisne efekte po zdravlje domaćina"
  • Ovaj kompleksni mikrosvet ima veoma važnu ulogu u imunitetu i u razgradnji ksenobiotika – stranih hemijskih supstanci

Probiotici su, po definiciji SZO, "živi mikroorganizmi koji, kada se unesu u dovoljnom broju, imaju korisne efekte po zdravlje domaćina". Kao korisni prepoznati su još početkom 20. veka i izolovani su prvo iz kiselog mleka i jogurta. Dugo su se koristili samo kao takvi ili u obliku lekova za akutne crevne poremećaje. U poslednje vreme nauka je utvrdila mnoge nove funkcije crevne flore, te su probiotici postali jedna od potencijalno najdinamičnijih oblasti razvoja novih dijetskih suplemenata.
Svi su čuli za crevne bakterije, ali verujem da mali broj zna da taj mikro svet "mikrobiota" čini 300–500 vrsta, sa deset puta više ćelija nego što ima celo naše telo i masom od 2 kg! Pri tome je samo nekih 57 bakterijskih vrsta obavezno kod svih ljudi, ostatak je veoma različit I karakterističan za svaku osobu, kao otisak prsta.

Lilly Blog - Probiotici i zdravlje - Snažni mikro čuvari

Dobre bakterije

Najveći broj čine "dobre" nama prijateljske bakterije, čije su uloge tako brojne i važne da bi život postao nemoguć pri eventualnoj sterilizaciji naših creva. Prva i osnovna je strukturalna – one prekrivaju celu površinu creva, onemogućavaju prodor potencijalno štetnih materija i sprečavaju kolonizaciju, naseljavanje štetnim mikroorganizmima sa kojima smo stalno u kontaktu. Pored toga, u stanju su da vare nama nesvarljiva "dijetska vlakna" i tako obezbeđuju preko 70% energije potrebne za rad ćelija creva, ali i neke druge metabolite bitne za funkciju važnih organa, kao što su mozak i srce. Olakšavaju apsorpciju mnogih hranljivih materija, vitamina, minerala, amino kiselina, ali ih i sami stvaraju. Poznati su vitamin K, B12 i drugi B vitamini. Ovaj kompleksni mikrosvet ima veoma važnu ulogu u imunitetu i u razgradnji ksenobiotika – stranih hemijskih supstanci. Ukratko, mikrobiota je, sa svojim zaštitnim, strukturnim i metaboličkim funkcijama, prepoznata u nauci kao nezaobilazni akter očuvanja dobrog zdravlja čoveka.

Lilly Blog - Probiotici i zdravlje - Dobre bakterije

Efekat probiotika

Pitanje je da li se to sve može preslikati na probiotike – spolja dodate dobre bakterije. Da bi one zaista imale efekte kao dobre bakterije koje žive u našim crevima, morale bi da ispune nekoliko uslova: da budu jasno definisane kao vrsta i sojevi, da su prisutne u dovoljno velikom broju u toj hrani i/ili preparatu, da mogu da prežive kiselost želuca i creva i da kao takve – žive i u dovoljnom broju stignu do debelog creva i tu ispolje očekivane efekte.
Za mnoge, posebno imunološke efekte neophodno je da ti spolja uneti mikroorganizmi stupe u interakciju sa samim ćelijama debelog creva. O tome se do sada nije znalo baš mnogo. Osnovno je i najvažnije pitanje da te kulture budu čiste i bezbedne. Mnogi sojevi Laktobacilusa i Bifidobakterija već su veoma dugo u upotrebi i pokazali su se kao bezbedni. Za neke specifične, kao Bifidobacterium lactis poznat kao BB-12, proizvođači navode da ima već dovoljno dokaza da je efikasan i kod stanja kao što je "nazeb", za druge, kao što je Bifantis, mnoge studije su pokazale da su efikasni kod iritabilnog kolona. Mnogo se radi i na specifičnim sojevima koji pomažu kod masne jetre ili povišenog holesterola.

Lilly Blog - Probiotici i zdravlje - Efekat probiotika

Terminološki problem

Nijedan proizvođač, međutim, nije dobio pravo da tim svojim kulturama doda naziv "probiotik"! Drugim rečima, može da ostavi naziv kulture koju je dodao hrani ili upakovao u preparat, kao na primer Lactobacillus rhamnosus GG (LGG), ali sama reč probiotik, koja u prevodu znači "za život", ne može da se koristi ni u Evropi, a u skoroj budućnosti neće moći ni kod nas, jer se smatra da sama po sebi označava nespecifičnu zdravstvenu tvrdnju. Da rezimiramo, i proizvođači a i mi kao korisnici moraćemo bolje da upoznamo te vrste dobrih bakterija. Uostalom, ni svaki antibiotik ne deluje kod svakog oboljenja, nego su veoma specifični. Kada proizvođači to budu obezbedil i za probiotike, njihova upotreba će biti i za nas sigurnija i efikasnija.

Lilly Blog - Probiotici i zdravlje - Terminološki problemUvodna reč

Od sada možete pratiti i naš blog, na kome ćemo se baviti različitim temama iz oblasti zdravlja, lepote, aktuelnim fenomenima i trendovima savremenog života, a za koje ste pokazali interesovanje na stranicama Lilly magazina.
Ova nam opcija sada omogućava da čujemo i vaše komentare i stavove o različitim globalnim fenomenima, kao i zanimljivim lifestyle temama koje nas podjednako dotiču.
Opcija komentara nije predviđena samo kada je reč o stručnim tekstovima, da bi se izbegla mogućnost nesavesne primene i tumačenja.
Urednica Marija Midžović

Ključne reči