Sve o cistama jajnika

Piše: prof. dr sci med. Mima Fazlagić

Ponedeljak, 25. April 2016. u 10:31NIJE SVAKA CISTA OZBILJNA DIJAGNOZA

Dok god se žena nalazi u reproduktivnom periodu, stvaranje i nestajanje cista zavisi od hormona i takvim cistama se pridaje manje značaja

  • Za ciste je veoma važno u kom periodu nastaju i da li u njima ima još nekog sadržaja osim tečnosti
  • Reč cista izjednačava se sa pojmom tumor. I od toga kreću sve zabune
  • Pojam cista znači tečni sadržaj okružen debljom ili tanjom opnom

Ceo tekst

Uvodna reč

Od sada možete pratiti i naš blog, na kome ćemo se baviti različitim temama iz oblasti zdravlja, lepote, aktuelnim fenomenima i trendovima savremenog života, a za koje ste pokazali interesovanje na stranicama Lilly drogerie magazina.
Ova nam opcija sada omogućava da čujemo i vaše komentare i stavove o različitim globalnim fenomenima, kao i zanimljivim lifestyle temama koje nas podjednako dotiču.
Opcija komentara nije predviđena samo kada je reč o stručnim tekstovima, da bi se izbegla mogućnost nesavesne primene i tumačenja.
Urednica Marija Midžović

Ključne reči