eRecepti

Od 31.10.2017. godine sve apoteke AU Lilly drogerie obeležene su nalepnicom Ministarstva zdravlja Republike Srbije eRecept, koja označava da je apoteka osposobljena za izdavanje elektronskih recepata i da u toj apoteci možete podići svoju terapiju samo uz zdravstvenu knjižicu, ukoliko je lekar za Vas odredio eTerapiju.

eRecepti se izdaju pacijentima sa akutnom ili hroničnom terapijom. Pacijenti sa akutnom terapijom uvek moraju da dodju u apoteku sa papirnim receptom I zdravstvenom knjižicom da bi mogli da podignu svoju terapiju. Pacijenti sa hroničnom terapijom prilikom pregleda kod lekara dobijaju papirni obnovljiv recept za podizanje mesecne terapije u sledećih 2 do 6 meseci, prema proceni lekara, koji lekar unosi i u elektronski karton pacijenta. Prvog meseca pacijent u apoteku dolazi sa papirnim obnovljivim receptom. Očitavanjem barkoda sa zdravstvene knjižice farmaceut ulazi u deo elektronskog kartona pacijenta gde se vide propisani lekovi za tog pacijenta za tekući mesec I izdaje mu terapiju, a papirni obnovljivi recept zadržava kod sebe. Svakog sledećeg meseca dok važi obnovljiv recept, pacijent dolazi u apoteku samo sa zdravstvenom knjižicom i na osnovu nje, nastavlja da podiže svoju mesečnu terapiju bez papirnog recepta propisani broj meseci.

Važno je znati da elektronski recept ima rok važenja sedam dana pre i sedam dana posle od dana kada je propisan, što znači da Vas vaša terapija, ukoliko se radi o hroničnoj obnovljivoj terapiji, čeka u AU Lilly drogerie apoteci u ovom vremenskom periodu. Takodje, pri svakom podizanju terapije u AU Lilly drogerie apoteci daćemo Vam informaciju iz vaše eTerapije koji lekovi vas čekaju i kada ih možete podići.

Svi zaposleni u apotekama Lilly drogerie su na raspolaganju za sva pitanja pacijenata o novom načinu propisivanja i podizanja lekova na recept.