Karton terapije pacijenata

Prilikom dolaska u apoteku da podigne lek na recept pacijentu će biti pružena mogućnost da mu Lilly drogerie farmacet proveri tačnost terapije i popuni Karton terapije.

Lilly drogerie farmaceut će proveriti da li je tačno doziranje leka, da li postoji mogućnost interakcije između lekova ako ih u terapiji ima više, kao i da li postoje kontraindikacije za primenu leka.

Na Kartonu terapije će za svaki propisani lek upisati doziranje, vreme pijenja terapije, odnosno da li se uzima uz hranu ili na prazan stomak, kao i savete za prevenciju, zdrav stil života i eventualne kontrolne preglede. Na Kartonu terapije pacijent će dobiti i informaciju da li je potrebno izbegavati određenu vrstu hrane tokom primene terapije, sa kojim biljnim lekovima ili dijetetskim suplementima se može ili ne sme kombinovati terapija.