Kupon poverenja

Sa željom da uspostavimo trajnu vezu sa pacijentima pokrenuli smo akciju Kupon poverenja, koja omogućava svakom pacijentu da nakon podizanja lekova na civilni recept, za svaki realizovan recept dobija stiker i nakon sakupljenih 4 stikera ostvari pravo na popust od 100 dinara pri kupovini proizvoda iz kategorije sa oznakom kupon poverenja.

U svim našim apotekama pacijentima možemo obezbediti sve lekove, uključujući i humane insuline, ampulirane lekove, hormone rasta, citostatike, lekove sa D liste, kao i sva medicinska sredstva.