Lilly drogerie farmaceut

Ulaskom u svaku Lilly drogerie apoteku postajete korisnik farmaceutske zdravstvene usluge koju Vam pruža Lilly drogerie farmaceut.

Ova usluga podrazumeva da se nabavljaju kvalitetni, bezbedni i efikasni lekovi sa adekvatnim sertifikatima, od proverenih veleprodaja koje distribuciju lekova sprovode u skladu sa dobrom distributivnom praksom. U Lilly drogerie apotekama lekovi se čuvaju prema propisanim uslovima, sa ciljem da kvalitet lekova ostane nepromenjen do momenta izdavanja.

Lilly drogerie farmaceuti kontinuirano prate savremena stručna i naučna dostignuća u oblasti farmakoterapije kako bi svojim pacijentima pružili potrebne informacije o lekovima i medicinskim sredstvima, a samim tim uticali na očuvanje i poboljšanje njihovog zdravlja.

U Lilly drogerie apotekama o Vašim zdravstvenim potrebama brine 550 diplomiranih farmaceuta i 480 farmaceutskih tehničara.