Podizanje lekova Hemofarm brenda na recept za osiguranike Generali osiguranja

Generali osiguranici imaju pravo da, uz karticu Generali osiguranja sa uplaćenim pokrićem za lekove, podignu besplatno u našim apotekama lekove Hemofarmovog brenda (ne odnosi se na lekove drugih proizvodjača) koji su im propisani na privatnom receptu. Za ostvarenje ove usluge neophodno je da uz recept, ponesu važeću karticu Generali osiguranja i identifikacioni dokument sa slikom.

Ukoliko dođu sa receptom RFZO osiguranja, lek će biti izdat na teret RFZO osiguranja, a sami osiguranici uplaćuju učešće ili participaciju koje mogu da naplate u skladu sa procedurom od Generali osiguranja.