DERMATOL

Brend Naši galenski lekovi

Aktivni sastojak: bizmut-subgalat

Efikasno pospešuje zarastanja manjih rana i ozleda.
Sprečava rast i razvoj bakterija

Svi lekovi upotrebljavaju se prema priloženom uputstvu. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.