GLICERINSKI ČEPIĆI

Brend Naši galenski lekovi

Aktivni sastojak: glicerol

Primenjuje se kod zatvora i lenjih creva. Glicerol kao blagi laksans osmotski vezuje vodu iz sluzokože creva, koja se pojačano luči i dovodi do brže peristaltike creva i njihovog pražnjenja.

Svi lekovi upotrebljavaju se prema priloženom uputstvu. Pre upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.