GILLETTE VENUS PACK(DRŠKA+3 ULOŠKA)

Specijano Starter pakovanje Gillette Venus Comfortglide koje sadrži dršku i 3 različite venus oštrice. Comfortglide, Embrace sensitive i Comfortglide with OLAY.