RODITELJSKI TELEFON

UNICEF i Lilly Drogerie započeli su saradnju u okviru projekta podrške radu besplatne linije Roditeljski telefon. Partnerstvo je sklopljeno na period od dve godine, a tokom tog perioda Lilly Drogerie će UNICEF-ov rad na ovom projektu podržati mesečnim donacijama, ali će ujedno, kao društveno odgovorna kompanija, promovisati među svojim potrošačima ovu važnu uslugu.

Pozivom na broj 0800 007 000 roditelji i staratelji dece mogu da dobiju podršku i savet za bilo koju dilemu vezano za to kako da se postave i kako da rešavaju probleme tokom odrastanja dece. To mogu da budu pitanja koja su vezana za polazak u školu, socijalizaciju sa vršnjacima, buntovno ponašanje, bežanje sa časova, prvu ljubav, rešavanje nasilja u porodici ili u školi, kao i sve češća pitanja vezana za probleme zavisnosti. Međutim, intenzivne društvene promene donose nove izazove i otvaraju veoma ozbiljne teme, poput digitalnog ili vršnjačkog nasilja. Pomoć i podršku za ove, ali i mnoge druge teme, pruža Roditeljski telefon koji okuplja 25 savetnika, iskusnih stručnjaka, specijalno obučenih za telefonsko direktivno savetovanje.

 

Za dodatne informacije molimo vas da kontaktirate:

Jadranku Milanović, UNICEF, 063 336 283, [email protected]