Dobar imunitet preduslov dobrog zdravlja

Funkcija imunog sistema je da štiti organizam od svih činilaca koji bi mogli da naruše naže zdravlje. Imuni sistem se aktivira svaki put kada se bilo koje strano telo ili organizam nađu u ljudskom telu.